Ekspansja zagraniczna – zróżnicowane podejście do specyfiki produktów

Planując ekspansję zagraniczną swojej firmy, musimy nie tylko zbudować solidny biznesplan, ale również zapoznać się ze specyfiką rynkową w kraju, który uważamy za obiecujący rynek zbytu dla naszych produktów lub usług. Wiarygodność swojego przedsiębiorstwa i potencjał sprzedażowy budujemy opierając się na zrozumieniu i dostosowaniu do lokalnych zasad biznesowych, preferencji konsumentów czy ich sposobu dokonywania zakupów.

Już dostępny e-book "Ekspansja zagraniczna". Ściągnij, aby dowiedzieć się, co wziąć pod uwagę planując ekspansję zagraniczną.

Kryterium wyboru produktu

Podejście do specyfiki produktu na danym rynku w dużej mierze zależy do zamożności społeczeństwa i stopnia zaawansowania technologicznego na danym obszarze. Nie bez znaczenia pozostają również czynniki takie jak kultura i tradycja danego regionu.

W niektórych krajach kluczowym czynnikiem będzie cena, w innych innowacyjność rozwiązania czy jego wpływ na środowisko. Występują jednak również mniej oczywiste kryteria, jak chociażby pochodzenie produktu, zapełnienie niszy, model biznesowy czy dostosowanie technologiczne do lokalnych rozwiązań.

Odmienność rynkowa

Na przykładzie kilku wybranych krajów pokazujemy, na co zwrócić uwagę, decydując o kierunku ekspansji zagranicznej.

Litwa

Na rynku litewskim zaobserwować można rosnące zainteresowanie outsourcingiem. Coraz częściej wykonanie profesjonalnych usług powierzane jest doświadczonym specjalistom z firm zewnętrznych, działających na rynkach zagranicznych. Niezbędnym składnikiem wiarygodności firmy, która planuje ekspansję na ten rynek, jest posiadanie referencji od aktualnych klientów, nie tylko z rynku litewskiego.

Indie

Dużą popularnością cieszą się tutaj produkty importowane, co oznacza, że możemy zyskać ogromny rynek zbytu, ale musimy liczyć się ze sporą konkurencją. Najważniejszym kryterium wyboru popularnych produktów na rynku indyjskim będzie cena. Preferencje produktowe różnią się również w regionach – jest to bardzo niejednorodny rynek.

Szwajcaria

Szwajcarzy cenią sobie rodzime produkty i to na ich zakup najczęściej się decydują. Jeśli wybiorą produkt zagraniczny, będzie to zazwyczaj podyktowane jego atrakcyjniejszą ceną.

Pamiętajmy, że decyzja o rozszerzeniu działalności firmy powinna być poprzedzona dogłębną analizą i szczegółowo zaplanowana. Zróżnicowanie poszczególnych rynków jest jednym z podstawowych elementów, które należy wziąć pod uwagę planując ekspansję zagraniczną.