Jak system CRM może pomóc obniżyć koszty w Twojej firmie?

CRM (ang. customer relationship management) to system, który ułatwia codzienne działania firmy i jest przydatny zwłaszcza w procesach marketingowych i sprzedażowych. Z jego pomocą możemy mieć lepszy wgląd w zachowania naszych odbiorców i poznawać ich potrzeby, mierzyć wysiłki sprzedażowe, planować strategię i prognozować wyniki.

Jak działają systemy CRM dla firm?

Takie narzędzie służy gromadzeniu oraz przechowywaniu informacji o kliencie naszej firmy. Dzięki temu, że zostały one zgrupowane w jednym miejscu, podczas codziennej pracy dział sprzedażowy może bez problemu uzyskać informację, której aktualnie potrzebuje. W programie CRM znajdziemy nie tylko dane osobowe. Oprócz tak podstawowych kwestii, możemy też sprawdzić, w jaki sposób do tej pory kształtowały się nasze relacje z klientem oraz co i kiedy zamawiał.

System CRM sprzedażowy ułatwia pracę zespołu sprzedażowego, ale informacje w nim zawarte wykorzystują również inne działy. Co więcej, takie ujednolicenie sposobu przechowywania danych sprawia, że między poszczególnymi działami odbywa się sprawna komunikacja i bezproblemowy przepływ informacji. Wdrożenie systemu CRM dla firmy pozwala więc uniknąć chaosu i zapobiega kłopotom związanym z niespójnością działań. To, jak łatwo się domyślić, pozytywnie wpływa na efektywność działań pracowników. W niektórych przedsiębiorstwach oprogramowanie CRM zapobiega konieczności angażowania w konkretny proces więcej osób, niż rzeczywiście jest to konieczne.

Program CRM dla dużych, małych i średnich firm, a procesy sprzedażowe

CRM (ang. customer relationship management) to system, który ułatwia codzienne działania firmy i jest przydatny zwłaszcza w procesach marketingowych i sprzedażowych. Z jego pomocą możemy mieć lepszy wgląd w zachowania naszych odbiorców i poznawać ich potrzeby, mierzyć wysiłki sprzedażowe, planować strategię i prognozować wyniki.

Bywa, że dana strategia sprawdza się jedynie wśród klientów należących do jednej grupy. W przypadku innych lepsze efekty mogą przynosić mniej lub bardziej zmodyfikowane działania. Oprogramowanie CRM dla firm pozwala więc określić skuteczną technikę sprzedaży, a następnie zastosować ją u klientów, u których ona rzeczywiście działa. Praca zespołu sprzedażowego jest tym samym bardziej wydajna, co wiąże się z obniżeniem kosztów. Niekiedy firma może odnotować również korzyści finansowe innego typu. Wynikają one z faktu, że czasem systemy CRM dla firm sprawiają, że przedsiębiorstwo jest w stanie ograniczyć liczbę sprzedawców, którzy obsługują klientów i wyznaczyć im inne role, które akurat są potrzebne do realizacji startegii.

Sprawne działanie firmy w zmiennych warunkach

Bez systemu CRM trudniej jest delegować obowiązki. Zdarza się, że przedsiębiorca jest do tego zmuszony. Może to być np. wynik wzmożonej sprzedaży, wynikającej np. z sezonowości. Często jednak efektywność systemu CRM dla małej lub średniej firmy widoczna jest w bardziej prozaicznych działaniach, które należy podjąć, gdy ktoś z działu sprzedaży np. zachoruje lub odejdzie z firmy. Osoba, która czasowo przejęła obowiązki pracownika, dzięki CRM może zająć się klientem, bez szkody dla procesu sprzedażowego.

Inne przykłady minimalizacji kosztów, wynikające ze stosowania CRM dla firmy

1. Przyspieszony proces obsługi klienta

Szybsza obsługa klienta może wynikać z niedbałych działań działu sprzedażowego i problemów z komunikacją. Może wynikać również ze sprawności procesów. Informacje zawarte w systemie pozwalają nie tylko określać konkretne schematy, o czym pisaliśmy wyżej, ale też z powodzeniem je stosować. W efekcie możliwe jest zautomatyzowanie niektórych czynności (np. stosowanie określonych szablonów maili oraz automatyczne ich wysyłanie). Tak zaoszczędzony czas dział sprzedażowy może wykorzystać na newralgiczne punkty kontaktu z klientem.

2. Oszczędności wynikające z przechowywania informacji w formie cyfrowej

Czasem zapominamy o tym aspekcie działalności, ale nie zmienia to faktu, że w niektórych firmach koszty wynikające z drukowania dokumentów i przechowywania ich w wersji papierowej mogą być znaczne. Wynika to z faktu, że takie rozwiązania korzystają z możliwości przechowywania pliku na wirtualnym dysku – w chmurze. Oprócz papieru, dzięki programom CRM oszczędzamy więc przestrzeń na dysku. Jeśli do tej pory zmuszeni byliśmy do korzystania z dysków zewnętrznych, dzięki CRM możemy zmniejszyć koszty z tym związane.

3. Jedno narzędzie zamiast kilku oddzielnych systemów

Nowoczesny system CRM dla średniej lub małej firmy to narzędzie wielozadaniowe. Cześć z nich można je wykorzystywać jako program do wysyłki newsletterów czy np. komunikacji z klientem za pośrednictwem czatów. Co wcześniej udowodniliśmy, CRM dla firmy to również funkcjonalne narzędzie analityczne. Przedsiębiorstwa, które nie inwestują w systemy CRM, zmuszone są do pokrywania kosztów, wynikających z utrzymania kilku systemów.

Aby można było w pełni wykorzystać wszystkie zalety systemu CRM, należy w przemyślany sposób zaplanować strategię, określającą sposób wprowadzenia tego narzędzia do przedsiębiorstwa. Profesjonalne firmy, które proponują takie rozwiązania, oferują również pomoc na każdym etapie: od analizy potrzeb i celów klienta, po wdrożenie systemu, aż po doradztwo związane z jego użytkowaniem