Nasze usługi

Doradztwo w obszarze sprzedaży i marketingu B2B

Pomagamy zbudować i zarządzać całym procesem sprzedaży: od prospektingu, aż do procesu zamknięcia sprzedaży. Towarzyszymy firmom w efektywnym wdrożeniu rozwiązań, które wspólnie projektujemy.

W ramach doradztwa w obszarze marketingu i sprzedaży B2B proponujemy m.in.

 • Zbudowanie i wdrożenie planu sprzedażowego
 • Zaplanowanie działań w kierunku pozyskania nowych klientów
 • Ocenę wydajności procesów sprzedaży i obsługi klienta
 • Zaprojektowanie procesu sprzedaży, który zmaksymalizuje jej wyniki
 • Weryfikację, na jakim etapie trzeba wzmocnić proces sprzedaży
 • Dobór narzędzi, które zautomatyzują i uproszczą działania
 • Zaplanowanie i wdrożenie efektywnych działań marketingowych wspierających sprzedaż
 • Stworzenie odpowiedniego planu celów, sposobu ich pomiaru i monitorowania oraz systemu motywacyjnego Twojego zespołu handlowego

Kiedy handlowcy nie „dowożą” wyników, najłatwiej jest stwierdzić, że handlowcy nie sprzedają. Trudniej jest natomiast określić, co dokładnie powinni zmienić, żeby zaczęli realizować postawione im cele. Zamówienie kolejnego szkolenia ze sprzedaży nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. W takich sytuacjach rekomendujemy zaprojektowanie strategii sprzedaży wraz z planem jej wdrożenia, ułożenie całego procesu sprzedaży i wypracowanie standardów działań na każdym jego etapie. Badania pokazują, że spisanie modelowego procesu sprzedaży, który będzie prowadził handlowców krok po kroku, pozwala znacząco podnieść wyniki sprzedaży (nawet o 25-30%).  

Skuteczną pracę zespołów handlowych wzmocnią nowoczesne narzędzia z obszaru CRM czy marketing automation. Dzięki temu część pracy zostanie zautomatyzowana i uproszczona, a to uwolni czas handlowców na czynności stricte sprzedażowe. Z kolei standardy sprzedaży połączą kreatywność handlowców w spójne działanie, które pozwoli stworzyć jedną kulturę sprzedaży i obsługi klienta, charakterystyczną dla Twojej firmy i dopasowaną do stylu zakupu praz potrzeb Twoich klientów.

Co zyskasz dzięki temu:

 • Lepszą kontrolę nad sprzedażą w Twojej firmie
 • Firma będzie skuteczniej prowadzić kontakty z klientami, a handlowcy lepiej finalizować sprzedaż
 • Będziesz mógł planować i prognozować sprzedaż w każdym miesiącu
 • Na każdym etapie procesu będziesz wiedział jakie czynności powinni wykonać Twoi handlowcy
 • Będziesz mógł łatwo i na bieżąco ocenić czy podejmowane działania są skuteczne
 • Jeśli okaże się, że określone działania nie przynoszą oczekiwanych i mierzalnych rezultatów, będziesz wiedział co dokładnie poprawić
 • Będziesz mógł ocenić, ile czasu handlowcy poświęcają na określone czynności i jaki masz z tego zwrot oraz czy działania w takim kształcie są rentowne dla Twojej firmy
 • Zyskasz praktyczną wiedzę, jak zarządzać zespołem i procesem, aby osiągać założone rezultaty
 • Szybciej i łatwiej wdrożysz nowego handlowca do pracy
 • Twój zespół będzie miał jasną ścieżkę działania i nie straci czasu na opracowywanie własnych rozwiązań

Zobacz co warto regularnie mierzyć i sprawdzać, aby realizować swoje cele sprzedażowe: Najważniejsze KPI do mierzenia w sprzedaży

Masz pytania? Napisz do nas