Nasze usługi

Rekrutacja handlowców

Szukasz handlowca? Zastanawiasz się kto to powinien być? Jakie mieć kompetencje i jakie zadania wykonywać? Jak go wynagradzać czyli ile powinna wynosić podstawa wynagrodzenia a ile prowizja? Jak go wdrożyć do pracy? A może zatrudniałeś już handlowców, ale ich praca nie przynosiła oczekiwanych rezultatów.

Wspieramy budowanie skutecznych zespołów handlowych: od rekrutacji handlowców, przez proces wdrożenia do pracy, diagnozy i rozwijania kompetencji zespołów, projektowania systemów motywacyjnych, aż po zarządzanie talentami i wzmacnianie kompetencji liderskich.

Warto nam zlecić rekrutację handlowców do Twojego zespołu. Ta usługa powstała w oparciu o potrzeby naszych klientów. Współpracując z nimi potrafimy ocenić jakimi kompetencjami handlowymi dysponują poszczególni sprzedawcy, którzy tworzą zespół sprzedaży. Tworząc i wdrażając plan wzrostu sprzedaży wiemy o jakie kompetencji należy wzmocnić zespół, aby realizował założone cele. Być może będzie to osoba, która będzie odpowiedzialna za nowy segment rynku, do którego chcesz wejść, a może jej rola w Twoim zespole sprzedaży będzie obejmowała zadania, które dotąd nie były wykonywane.

Nasza usługa rekrutacji wyróżnia się tym, że jest realizowana przez konsultantów, a nie rekruterów. Zanim poszukamy osoby do Twojego zespołu zrozumiemy model działania Twojej firmy, poznamy proces wg którego kupuje Twój klient, a Ty sprzedajesz oraz dokładnie zdefiniujemy działania jakie będą wykonywać handlowcy w procesie sprzedaży. Określimy jakie role i zadania w Twoim zespole handlowym powinni pełnić poszczególni jego członkowie, aby zrealizować cele przyjęte w strategii sprzedaży. Oprócz samego procesu rekrutacji zaplanujemy również proces wdrożenia nowego pracownika, tak aby jak najszybciej stał się on samodzielny w wykonywaniu swoich obowiązków. Zbudujemy też odpowiedni system celów oraz system motywacyjno-prowizyjny.

Nasze usługi z zakresu rozwoju pracowników obejmują również:

  • Budowę i organizację działu sprzedaży i marketingu
  • Wartościowanie stanowisk
  • Opracowanie indywidualnych ścieżek awansu
  • Budowa profili kompetencyjnych pracowników

Tworzenie kompleksowych programów rozwojowych dla zespołów i poszczególnych grup pracowników
Przeczytaj jak zbudować efektywny system wynagradzania w Twoim zespole handlowym. System wynagradzania handlowców

Masz pytania? Napisz do nas