Nasze usługi

Strategia sprzedaży

Jakich klientów potrzebujesz? Ilu? Jakie transakcje? O jakiej wartości? Po jakich cenach powinieneś oferować swoje usługi? Jak i gdzie będziesz pozyskiwał nowych klientów? A w jaki sposób będziesz obsługiwał tych klientów, którzy już współpracują z Twoją firmą?

To tylko niektóre pytania, na jakie które odpowiada strategia sprzedaży. Dlaczego powinieneś ją mieć?

Właściwie opracowana i wdrożona strategia sprzedaży jest kluczowym warunkiem rozwoju i wzrostu firmy. Precyzyjnie opracowana strategia pełni istotną funkcję w porządkowaniu i zarządzaniu sprzedażą, dodatkowo pomaga wyznaczyć cele handlowcom. Poza tym, usprawni ona mierzenie i analizowanie efektów działań handlowców.

Chcesz wynieść swoją sprzedaż na wyższy poziom? Chcesz mieć skalowalny biznes? Myślisz, jak rozwinąć swoją sprzedaż?

Dostarczamy Ci niezbędnych narzędzi oraz know-how, pomożemy również wdrożyć przyjęte rozwiązania.

Co otrzymasz od nas? Strategię sprzedaży, która będzie odzwierciedlała cele strategiczne Twojej firmy i która wskaże Twojemu zespołowi handlowemu:

 • Komu sprzedawać
 • Co sprzedawać komu
 • Jak sprzedawać
 • Po jakich cenach sprzedawać
 • Na jakich rynkach warto się skupić
 • W jaki sposób najefektywniej zorganizować swoją sprzedaż
 • Jak działać na co dzień, aby zrealizować cele przyjęte w strategii sprzedaży

Co będzie zawierała Twoja strategia sprzedaży?

 • Zdefiniowane grupy docelowe
 • Segmentację klientów
 • Organizację sprzedaży
 • Dopasowany do specyfiki Twojej firmy proces sprzedaży oparty o cykl zakupu Twojego klienta
 • Politykę cenową
 • Ofertę produktową dobraną do segmentów klientów
 • Sposoby oraz kanały dotarcia do klientów

Dlaczego warto, abyśmy wspólnie przygotowali strategie sprzedaży dla Twojego biznesu? Warto dlatego, że Twoja strategia sprzedaży będzie zawsze dopasowana do kultury organizacyjnej Twojej firmy oraz do oczekiwań i sposobu w jaki kupuje Twój klient. Będzie kompleksowa i obejmie wszystkie obszary Twojej sprzedaży. Lubimy upraszczać rzeczy, dlatego obiecujemy, że strategia sprzedaży, którą wspólnie stworzymy, będzie przejrzysta i łatwa do wdrożenia oraz do monitorowania postępów jej realizacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o strategii sprzedaży? Przeczytaj, jak ją wdrożyć w codzienne działania Twojego zespołu handlowego: Case study: Jak przełożyć strategię sprzedaży na działanie zespołu?

Masz pytania? Napisz do nas