Nasze usługi

Ułożenie procesów sprzedaży i obsługi klientów

Właściwie ułożony, powtarzalny proces sprzedaży pozwoli na usystematyzowanie pracy Twojego zespołu handlowego i zwiększenie wyniku finansowego firmy. Na podstawie zebranych danych, specyfiki branży, wielkości zespołu i ścieżki zakupowej klienta opracujemy skuteczny proces od momentu pierwszego kontaktu z klientem, do momentu podpisania umowy.

Posiadamy niezbędne kompetencje, a także doświadczenie, w zakresie projektowania oraz optymalizowania procesów sprzedaży i obsługi klienta w organizacjach.

Korzystamy z metod, które pomagają szybko zidentyfikować wąskie gardła w procesach firmowych, będących przyczyną obniżenia jakości pracy i spadku efektywności. Przy pomocy mapowania procesów biznesowych znacząco je skracamy i upłynniamy.

Pomagamy ułożyć najefektywniejsze procesy od podstaw, bądź usprawnić już te istniejące. Często mapujemy kilka procesów jednocześnie, po to, aby ukazać ich wzajemne powiązania i zależności. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, dostosowując się do oczekiwań klienta i gruntownie badając jego oczekiwania.

Jakie będziesz miał korzyści z mapowania i optymalizacji procesów w swojej firmie?

  • Precyzyjnie zidentyfikujemy nieefektywne obszary do usprawnień w Twojej firmie
  • Wskażemy optymalne rozwiązania, które przyniosą oszczędności kosztowe i uwolnią czas pracowników na wykonywanie właściwych obowiązków
  • Skrócimy i usprawnimy procesy sprzedaży, marketingu, obsługi zamówień, obsługi klienta, reklamacji, realizacji zamówień
  • Przełoży się to na efektywniejszą komunikację wewnątrz firmy
  • Wzrośnie świadomości pracowników w zakresie oczekiwań pracodawcy i całego otoczenia biznesowego
  • Wzrośnie zaangażowanie pracowników i obniży się współczynnik rotacji
  • Wyeliminujesz zbędne czynności, które spowalniają procesy
  • Wzrośnie efektywności Twojej firmy poprzez uspójnienie działań zgodnych z wizją firmy i jej celami strategicznymi

Zobacz co zyskasz właściwie układając procesy w swojej firmie: Korzyści z mapowania procesów w firmie

Masz pytania? Napisz do nas