Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa

Powszechną wiedzą jest, że na rynku handlu jedne firmy doskonale prosperują, podczas gdy inne wciąż nie osiągają celów sprzedażowych. Dlaczego tak się dzieje?

Działy sprzedaży mierzą się z wieloma wyzwaniami, przede wszystkim z dużą konkurencją, presją cenową, złą strukturą organizacyjną, nieefektywnym wykorzystaniem zasobów, słabą argumentacją sprzedażową. Informacja, że tylko 15% polskich firm osiągnęło wszystkie cele sprzedażowe w 2016 roku, nie powinna być zatem zaskoczeniem.

Umiejętne prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa opiera się między innymi na trafnej analizie tendencji rynkowych. Prawidłowe planowanie i przyjęcie adekwatnej strategii sprzedażowej przyczyni się do prawidłowych prognoz. Służą temu konkretne narzędzia i metody, które szczegółowo omawiamy na naszych warsztatach Salents. Wszystko wydaje się być oczywiste: analiza rynku, organizacja pracy działu sprzedażowego, monitowanie efektów podjętych działań i osiągania celów. Ponadto niezbędnym czynnikiem jest podnoszenie kwalifikacji pracowników. Najskuteczniejszą metodą jest udział w szkoleniach i warsztatach. Taki oferuje nasza firma. Salents organizuje szkolenia w atrakcyjnej formie. Pomagamy naszym Klientom osiągać ich wyznaczone cele i podnosić sprzedaż między innymi przez trafne prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa. W prognozowaniu ważną rolę odgrywa umiejętność oceny wartości klientów i terytoriów sprzedażowych. Gdzie inwestować, ile i jak. Szacować najprawdopodobniejsze osiągi finansowe, pozostawiać zabezpieczenie, utrzymywać płynność finansową, umieć przewidzieć trafnie, które inwestycje przyniosą zyski i jak wysokie.

Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa

Niezwykle istotne jest by ograniczyć liczbę błędów, najlepiej do 0.

Istnieje katalog głównych błędnych inicjatyw, które popełniają menedżerowie sprzedaży. Koncentrują się na mniej znaczących inicjatywach, np.: wprowadzenie nowoczesnych narzędzi sprzedażowych.
Sprzedawcy muszą się tracić czas na nauczenie się korzystania z nowych narzędzi, czy optymalizowanie działań sprzedażowych.

Dla rozwoju przedsiębiorstwa kluczowym jest prognozowanie sprzedaży i finansów. Zadaniem każdej firmy powinno być zbudowanie strategii sprzedaży, przewidzenie ryzyka i korzyści. Przede wszystkim pozwala to na określenie realnych celów sprzedażowych, zapewnia przewidywalność, zwiększa efektywność i pozwala na dynamiczny wzrost. Warto odważyć się i wyznaczyć nowy kierunek – warto zatem zacząć prognozowanie i zyskać nowe narzędzia oraz umiejętności, aby rozwijać przedsiębiorstwa.