Skuteczna sprzedaż

Praca w branżach handlowych to kilka głównych elementów, takich jak relacje z klientami, nowoczesna strategia, skuteczna sprzedaż, czy zarządzanie działem sprzedaży. To również codzienne działania dyrektora lub menedżera sprzedaży, monitowanie sprzedaży i skuteczne motywowanie zespołu. Pomożemy poukładać zadania i obowiązki, tak aby każdy dzień był efektywny, a zespół był dobrze zarządzany. Skuteczna sprzedaż to również bieżąca kontrola rynku, potrzeb Klientów i efektywności wykonywanych zadań. Pomożemy stworzyć Państwu standardy zarządzania dostosowane do kultury organizacyjnej Państwa firmy, a także zapewnimy wsparcie w ich zmianach organizacyjnych i wdrożeniu standardów zarządzania.

Budowanie strategii sprzedaży to działanie wielopoziomowe. Strategia wymaga opracowania profilu potencjalnego klienta, sposobu dotarcia do klienta, wybrania adekwatnej prezentacji produktu, opracowania strategii komunikacyjnej, określenia standardów prowadzenia procesu sprzedaży, sposobu dostarczenia oraz ceny, przy jakiej osiągniemy maksimum stosunku popytu do podaży.

„Wyniki sprzedaży decydują o tym czy jesteś liderem na rynku.”


Skuteczna sprzedaż opiera się przede wszystkim na znajomości mechanizmów rynkowych i skutecznej pracy zespołu.

Warto, by osiągnąć efekty, poznać trendy sprzedaży, być na bieżąco z zapotrzebowaniem klientów. Niezbędne jest monitowanie wyników sprzedaży i pracy zespołu. Dlatego zapraszamy zainteresowanych na politykę cenową i rabatową, jak również zarządzanie terytoriami sprzedażowymi. Podsumowując: organizacja i standardy sprzedaży to klucz do klucz do skutecznej sprzedaży.

To oczywiście tylko podstawy. Na szkoleniach Salents będziemy pracować nad zrozumieniem struktur rynku, by móc wskazać obszary, gdzie chcecie Państwo konkurować. Na koniec ocenimy możliwości i potencjał projektu. Ocenimy dostępne warianty i zbadamy powiązania określonych produktów z poszczególnymi segmentami klienta, a także stworzymy plan działania – taktykę sprzedaży.
Aby uszczegółowić strategię, spiszemy wszystkie przychodowe inicjatywy, które doprowadzą do zamierzonego celu. Będziemy je rozpatrywać na płaszczyźnie klientów, produktów, cen, kanałów sprzedaży, argumentacji produktów oraz rynków zbytu.

Na koniec przyjrzymy się posiadanym już zasobom i wyznaczymy, czego będziesz jeszcze potrzebować, by zrealizować strategię.