Trendy w sprzedaży B2B : Trend nr 10 – Ścisła współpraca sprzedaży z marketingiem, która pozwala dotrzeć do potencjalnych klientów na bardzo wczesnych etapach procesu zakupowego

Wspólne cele i strategiczna współpraca pomiędzy marketingiem a sprzedażą to kolejny, kluczowy trend w sprzedaży B2B. W jaki sposób obydwa działy powinny się wspierać i jak zintegrować taką współpracę?

Już dostępny e-book "Trendy w sprzedaży B2B: 14 praktycznych wskazówek jak efektywnie zaplanować sprzedaż".

Sprawne, wspólne działania pracowników marketingu i działu sprzedaży to kolejny – i dość oczywisty – punkt na mapie skutecznych trendów sprzedażowych. Sprawny przepływ informacji pomiędzy działami firmy niesie ze sobą wiele korzyści. Dobrze zaplanowana kampania marketingowa może zastąpić etap prezentacji produktu, a informacje z systemu Marketing Automatiom pozwalają na wstępny scoring klientów. Proces pozyskiwania klienta staje się szybszy i bardziej wydajny.

Jeżeli współpraca układa się prawidłowo, dział sprzedaży „przejmuje” od działu marketingu klienta:

 • zainteresowanego produktem/usługą i wstępnie gotowego do zakupu,
 • którego potrzeby zostały już wstępnie rozpoznane,
 • oczekującego kontaktu z przyjaznym, profesjonalnym doradcą, który rozwiąże problem i pomoże w sfinalizowaniu transakcji.

Warto zauważyć, że w nowoczesnych metodach sprzedaży marketing przejmuje część działań, które standardowo spoczywają na barkach handlowców – czyli np. wzbudzenie zainteresowanie produktem i wstępne rozeznanie intencji klienta.

Wspólne cele i wspólna strategia

Prawidłowa współpraca pomiędzy działami musi zawsze opierać się na precyzyjnych wytycznych. Pracownicy obydwu działów muszą poznać:

 • wspólne, konkretne cele współpracy i wzajemne oczekiwania,
 • kluczowe założenia strategii sprzedaży,
 • kluczowe dla wspólnej strategii kanały sprzedaży B2B,
 • mierniki efektywności działań.

Pod tymi – dość ogólnymi założeniami – mieszczą się konkretne działania. Przykład: jeśli dział marketingu uzyskuje miesięcznie określoną ilość leadów (o ściśle określonych cechach) i odpowiada za wstępną segmentację, dział sprzedaży musi wiedzieć, jaki procent klientów ma w tym samym przedziale czasowym sfinalizować transakcję. Wyniki wspólnych działań są omawiane regularnie, a w razie problemów – komunikacji, obniżenia ilości zakończonych transakcji – wdrażane są rozwiązania alternatywne.

Wspólna analiza ścieżki zakupowej

Obydwa działy powinny zintegrować informacje płynące z analizy Customer Journey, czyli ścieżki zakupowej klienta (jej przebieg zależy oczywiście od specyfiki branży i produktu).

Działania marketingowe na wczesnych etapach ścieżki pozwalają określić najbardziej efektywne metody pozyskiwania klientów (mailing, kampania w social mediach). Wspólnym zadaniem marketingu i sprzedaży jest opisanie procesu zakupowego klienta oraz określenie etapu Customer Journey, na którym klient wykazuje gotowość do zakupu.

W zależności od przebiegu ścieżki – widocznej dla pracowników obydwu działów – można m.in. podjąć decyzję o:

 • dodatkowych działaniach marketingowych – jeśli klient ma wątpliwości, chce lepiej poznać produkt,
 • nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z klientem (telefon, mail, spotkanie na żywo) z doradcą handlowym.

Rola CRM-u i systemów Marketing Automation

Integracja celów, działań i informacji pochodzących z obydwu systemów to kolejny krok, który ułatwia współpracę sprzedaży i marketingu. Jakość ścisłej współpracy zależy od przepływu i precyzji dostarczonych informacji.

Poziom integracji tych systemów to kwestia indywidualna, zależna od wielkości firmy, branży i kultury organizacyjnej. W niektórych firmach bardziej precyzyjne generowanie leadów sprzedażowych może zapewnić analiza informacji z mailingu, w innych np. wstępny scoring na podstawie połączonych danych z CRM-u oraz systemu MA.

To firma określa miejsca wymagające najszybszego przepływu danych, które są kluczowe do podjęcia decyzji o przeniesieniu leada z wczesnego do zaawansowanego etapu sprzedaży.

Podsumowując, korzyści ze ścisłej współpracy marketingu i sprzedaży to przede wszystkim:

 • lepsza jakość leadów przekazywanych z marketingu do sprzedaży,
 • wyższa konwersja leadów marketingowych (% pozyskanych klientów),
 • niwelowanie zdublowanych informacji o leadach,
 • likwidacja „wąskich gardeł”,
 • możliwość automatyzacji działań,
 • szybsza reakcja na potrzeby klienta – zapytanie, decyzję o zakupie, reklamację,
 • odciążenie działu handlowego – marketing odpowiada np. za wstępne zainteresowanie klienta produktem, handlowiec nie traci czasu na zajmowanie się leadami słabej jakości.