Trendy w sprzedaży B2B :Trend nr 13 – Wsparcie w postaci wdrażania nowych technologii

Szybkie tempo innowacji technologicznych sprawia, że sprzedaż B2B staje się jeszcze większym wyzwaniem. Wdrażanie nowych technologii wspierających sprzedaż to kolejny trend, na który Twoja firma powinna zwrócić uwagę.

Już dostępny e-book "Trendy w sprzedaży B2B: 14 praktycznych wskazówek jak efektywnie zaplanować sprzedaż".

Cyfryzacja działań sprzedażowych – statystyki

Mary Shea, główny analityk w firmie Forrester, zakłada, że zaangażowanie w sprzedaży wzrośnie o ponad 10%, gdy sprzedaż B2B stanie się bardziej cyfrowa. Przekonuje także, że w niedalekiej przyszłości sprzedaż zostanie przeniesiona do działu marketingu.

Raport Gartner Future of Sales 2025 przewiduje, że do 2025 roku 80% interakcji sprzedażowych B2B między dostawcami a kupującymi będzie odbywać się w kanałach cyfrowych. Co z tego wynika? Widać wyraźnie, że preferencje zakupowe konsumentów uległy trwałej zmianie, a co za tym idzie, zmienia się również rola sprzedawców.

To samo badanie pokazuje, że osoby rozważające zakup spędzają średnio tylko 17% swego czasu na spotkaniach z potencjalnymi dostawcami. Nad coraz krótszym czasem kontaktu „na żywo” z klientem dominować będzie wirtualna sprzedaż za pośrednictwem kanałów cyfrowych.

Kontakt „na żywo” czy angażowanie klienta B2B online?

Rośnie świadomość konieczności zmian w dotychczasowym, tradycyjnym procesie sprzedaży, który był zorientowany na ofertę i sprzedawcę. Obecny trend wskazuje na konieczność zaangażowania się w proces zakupowy klienta dużo wcześniej niż na etapie kontaktu ze sprzedawcą. A to jest możliwe jedynie poprzez wykorzystanie cyfrowych narzędzi.

Warto zadbać o to, aby działania handlowców B2B były wspierane wdrożeniem cyfrowych narzędzi i kanałów pozyskiwania leadów. Pozwoli to w nowy sposób angażować klientów, dopasowywać aktywność sprzedażową do ich praktyk zakupowych oraz potrzeb w zakresie gromadzenia informacji. Dodatkowo umożliwi dotarcie do potencjalnego klienta na wczesnym etapie jego procesu zakupowego. Dzięki temu wpłynięcie na jego decyzję i przekonanie do Twojego produktu będzie znacznie łatwiejsze, choć czas zamknięcia sprzedaży wydłużony.

Narzędzia cyfrowe pozwalają także budować zaangażowanie z klientami, a zwłaszcza z decydentami klientów, również w przypadku większych grup wewnętrznych interesariuszy.

3 kluczowe zjawiska, które determinują nowoczesny proces sprzedażowy B2B:

  • wykorzystywanie wielokanałowej strategii sprzedaży,
  • personalizacja marketingu i sprzedaży,
  • analiza danych i automatyzacja.

Nowoczesne technologie, a automatyzacja działań sprzedażowych

Technologie wspierające sprzedaż B2B pozwalają na automatyzację niemalże wszystkich etapów procesu sprzedaży:

  • pozyskiwania nowych klientów dzięki narzędziom do automatyzacji marketingu i zintegrowanym z nimi systemom do identyfikacji wchodzących na stronę,
  • przygotowania prezentacji i ofertowanie – tu pomogą głównie moduły połączone z systemem CRM, często również z systemami ERP czy PIM oraz systemy wewnętrznych sklepów lub platform,
  • analityki, która umożliwia cross-selling i up-selling – jako moduł CRM bądź ERP lub też system z nimi zintegrowany.

Ze względu na mnogość dostępnych systemów należy wyraźnie określić działania na poszczególnych etapach digitalizacji procesów marketingowo-sprzedażowych.

Pierwszym z nich powinno być zbudowanie strategii sprzedażowo-marketingowej oraz zmapowanie procesów i określenie wymagań dotyczących funkcjonalności systemów. Funkcje systemów mają wspierać realizację celów sprzedażowych – usprawniać ją, a nie utrudniać. Skracać, a nie rozciągać oraz zwiększać efektywność pracy tych działów.

Aby nowoczesne technologie realnie wspierały sprzedaż należy sprawdzić i zaplanować wszelkie, potrzebne integracje techniczne. Jeżeli w firmie działa kilka niezintegrowanych systemów, analiza jest trudna i mozolna, a wdrożenie usprawnień czasochłonne i nieefektywne.