W jaki sposób warsztaty i szkolenia z negocjacji mogą pomóc Twojemu biznesowi?

Umiejętności negocjowania są kluczowe w wielu sferach życia, ale w biznesie są rzeczywiście mierzalne i bezpośrednio wpływają na to, czy przedsiębiorstwo dobrze prosperuje. Egzekwowanie konkretnych zasad i dopinanie warunków umowy może być problematyczne, gdy druga strona nie jest skłonna do żadnych ustępstw. Czasem, przez brak kompetencji związanych z negocjacjami w biznesie nawet nie próbujemy wpłynąć na kształt współpracy, żeby dopasować ją do swoich potrzeb, bo czujemy, że nie jesteśmy w stanie przekonać do tego klienta lub partnera biznesowego. To duży błąd, bo warto podejmować negocjacje. Jeśli przeprowadzone są w umiejętny sposób, nasz współrozmówca nie odbierze ich negatywnie. Wręcz przeciwnie, może jeszcze bardziej docenić naszą ofertę.

Szkolenie z negocjacji biznesowych – od czego należy zacząć?

Pierwszym krokiem jest nastawienie się na zmianę. Wszyscy mamy pewne przyzwyczajenia dotyczące negocjacji. Często zdarza się, że wcale nie działają one na naszą korzyść. Kluczem do poprawy swoich negocjacji w biznesie jest uświadomienie sobie tego. To, co uważamy za nasze rzeczywiste umiejętności, warto zweryfikować podczas współpracy ze specjalistą, który doskonale wie, jakie pułapki nawyków zdarzają się najczęściej. Szkolenia z negocjacji biznesowych to doskonała okazja, żeby w przyjaznych, twórczych warunkach skorzystać ze wskazówek ekspertów.

Zagadnienia poruszane podczas szkoleń z negocjacji w biznesie

Negocjacje to sztuka rozmowy, kompromisów, ale też i asertywności oraz umiejętność “wyczucia” partnera. To bardzo dynamiczne i zmienne warunki, dlatego nie da się mówić o negocjacjach jedynie od strony teoretycznej. Podczas ustalania warunków współpracy między partnerami biznesowymi lub podczas procesów kupna/sprzedaży liczy się czasami szybkość reakcji i brak zawahania. Właśnie dlatego szkolenia z negocjacji w biznesie nie mogą być tylko cyklem wykładów poświęconych tej tematyce.

Profesjonalni organizatorzy szkoleń starają się swoim klientom zaproponować coś więcej – jak najbardziej upodobnić środowisko szkoleniowe do warunków, które panują podczas prawdziwych negocjacji biznesowych. Najskuteczniejszą formą szkolenia jest więc warsztat. Podczas takich zajęć uczestnicy poznają case studies, opracowane na podstawie prawdziwych projektów. Strategie negocjowania przedstawione są więc w kontekście biznesowym, a nie są zawieszone w próżni, jak to często ma miejsce w kursach o charakterze czysto teoretycznym.

Jak szkolenie z negocjacji w biznesie wpływa na działalność firmy?

Przede wszystkim osoby, które ukończyły dobre warsztaty z negocjacji w biznesie, nie tylko znają zasady postępowania w negocjacjach, ale też wiedzą, jak praktycznie je wykorzystać. Mają świadomość tego, jak i kiedy ustępować, żeby zyskać przewagę w kwestiach, które są rzeczywiście ważne. Umieją też sprawnie wykorzystać pozycję dominacji. To bardzo delikatna materia, bo jeśli nieumiejętnie podejmiemy próby zdominowania rozmówcy, może on wycofać się z negocjacji. Bez wiedzy na temat argumentacji i perswazji bardzo łatwo popełnić błędy i zaprzepaścić to, co do tej pory udało się nam “wygrać” w negocjacjach.

Niebagatelne znaczenie na też to, w jaki sposób wymieniamy się informacjami i jak reagujemy na informacje, napływające od współrozmówcy. Szkolenia z negocjacji w biznesie uczą reagowania w sposób, który może przynieść nam najwięcej korzyści. Z ich pomocą dowiemy się, kiedy nie warto i kiedy nie warto przyjmować pozycji obronnych, defensywnych i usztywnionych.

Kto skorzysta na szkoleniach z negocjacji?

Takie kursy kierowane są do:

  • Dyrektorów Zarządzających, członków Rad Nadzorczych i Zarządu;
  • Właścicieli firm, wspólników, udziałowców;
  • Osób, które zajmują kluczowe stanowiska w firmie.

Brak inwestycji w umiejętności negocjacyjne to częściowe marnowanie potencjału, który ma nasze przedsiębiorstwo. Jeśli nie wykorzystamy wszystkich szans na wzrost przedsiębiorstwa, ryzyko, że prześcignie nas konkurencja, wzrasta. Dobre umiejętności negocjacyjne osób decyzyjnych wpływają również na prestiż przedsiębiorstw i sprawiają, że jest ono odbierane jako poważny, rzetelny i profesjonalny partner.