Zarządzanie działem sprzedaży

Dział sprzedaży to jeden z głównych filarów przedsiębiorstwa. Ewoluujący rynek oraz zmiany wymagań klientów powodują konieczność podnoszenia kwalifikacji pracowniczych. To oznacza zdobywanie nowej wiedzy, jak również wypracowanie nowych umiejętności pracowników i całej kadry, od której zależy zarządzanie działem sprzedaży.

Konieczne staje się bieżące przygotowywanie i szkolenie kadr przedsiębiorstwa. Zorientowany i dbający pracodawca wie, że szkolenia są potrzebne, by podnieść sprawność i osiągi działów sprzedaży, a zatem konkurencyjność marki.
Salents organizuje z powodzeniem szkolenia o różnej tematyce, zarówno sprzedażowej, jak i prawnej. Wszystko atrakcyjnej formie, nie tylko prelekcji, ale też np. gier i warsztatów. To daje możliwość sprawnego wdrożenia się w temat, zamiast tylko wtłaczania słuchaczom teorii.

Obecnie uczestnicy szkoleń oczekują nie tylko przekazania wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim jej przełożenia na biznes. Ze szkoleń Salents uczestnicy wynoszą konkretne metody działania i narzędzia, które będą mogli od razu stosować w pracy, a także wspierać resztę działu.

Zarządzanie działem sprzedaży – jak robić to skutecznie?


Zarządzanie działem sprzedaży to przede wszystkim praca z ludźmi, po obu stronach transakcji. Zespołem sprzedaży po stronie pozyskujących rynek zbytu i klientów po stronie nabywców. Zarówno menadżerowie, jak i kierownicy, czy asystenci stają przed koniecznością koordynacji ludzi i ich działań. Dobrze zarządzany zespół, zgrany, kompetentny i dobrze zmotywowany to ogromna część sukcesu. Umiejętność porozumienia się z pracownikami, współpracy, podejmowania trafnych decyzji, analizy sytuacji rynkowej, czy wreszcie skuteczne motywowanie zespołu., czyli szeroko pojęty team management.

Nasze szkolenia pokażą Państwu jak przygotować się, a także jak skutecznie prowadzić zarządzanie działem sprzedaży. Ponad to jak stworzyć plan działania, określić cele i monitować efekty. Salents to 20 lat doświadczenia w branży handlowej i counsultingu w sprzedaży. Wiedza i nasze doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu procesami sprzedaży warunkują skuteczne i atrakcyjne szkolenia. Szkolenia Salents to jeden z najefektywniejszych sposobów na podniesienie kwalifikacji pracowników. A zatem stworzenie sprawnego i wykwalifikowanego działu sprzedaży. Co przełoży się na poprawę wyników sprzedaży.