Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu

Obydwa zagadnienia, produkcji i handlu, są ściśle powiązanymi ze sobą procesami. Bez wyprodukowanego dobra, czy też z wadliwym procesem produkcji, nie będzie możliwa skuteczna sprzedaż. W przeciwnym kierunku jest podobnie. Bez prawidłowego, skutecznego procesu sprzedaży, nawet najlepiej zorganizowana produkcja nie sprawdzi się. Aby zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu było efektywne musi być skoordynowane i dobrze zaplanowane.

Produkcja w naukach ekonomicznych to termin, który określa proces wytwarzania towarów przeznaczonych do sprzedaży. Produkcja towarów i sfera usług powinna nadążać za popytem, zmianami technologicznymi i rynkowymi. Również za trendami w sprzedaży.

Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu – wzajemne zależności

Zarządzanie sprzedażą

Jest natomiast obszarem wiedzy i umiejętności związanych z pracą zawodową kadry kierowniczej działów sprzedaży oraz pracowników handlowych. To kompetencje do zarządzania procesami sprzedaży, kontaktem z klientem, wykonywania Znajomość zagadnień zarządzania sprzedażą jest niezbędna do skutecznego podejmowania właściwych dla przedsiębiorcy decyzji.

Zarządzanie produkcją

Odnosi się do planowania, kierowania i monitorowania działań produkcyjnych. Głównym zadaniem zarządzania produkcją jest przetwarzanie surowców w wyroby gotowe. Termin odnosi się również do kontroli jakości produkcji. W operacjach produkcyjnych kierownictwo działu produkcji dba o przebieg procesu od projektowania po nadzorowanie pracowników.

Natomiast zadania handlowca i kierownika działu sprzedaży różnią się dość istotnie. Sprzedawca przede wszystkim powinien skoncentrować się na uzyskiwaniu planowanych obrotów. Kierownik działu sprzedaży jest odpowiada za planowanie, prognozowanie, kontrolę procesu sprzedażowego, jak również pracy zespołu sprzedaży i jego mobilizację. Kierownicy działów i dyrektorzy maj za zadanie kontrolę pracowników, jakości wywiązywania się z powierzonych im zadań oraz całościowe planowanie strategii sprzedaży i produkcji. Oczywiście najlepiej jest jeśli działają świadomi swoich wzajemnych zadań i sprawności realizacji celów przez pracowników. Warto koordynować działania, aby zarządzanie było skuteczne i nie obciążało niepotrzebnie firmy zaległościami, czy opóźnieniami.

Aby dowiedzieć się więcej w tematyce “Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu” zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach Salents i zapoznania się z naszymi publikacjami. Zapraszamy do zapoznania się z naszą OFERTĄ i harmonogramem szkoleń. Prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte. W zakładce SZKOLENIA możecie Państwo znaleźć szczegółowe programy kursów przeprowadzonych, jak również planowanych.