Zarządzanie zespołem sprzedaży

To bardzo szerokie zagadnienie i pojemne pojęcie. Stale ewoluujący rynek sprzedaży, zmienność klientów i warunków oznacza konieczność podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowej wiedzy , jak również wypracowania nowych umiejętności pracowników i kadry do której obowiązków należy zarządzanie zespołem sprzedażowym.

Marka Salents to 20 lat doświadczenia w branży sprzedażowej i counsultingu. To wiedza i unikalny know-how w budowaniu i zarządzaniu procesami sprzedaży. Budujemy przewagę konkurencyjną i osiągamy cele naszych Klientów. Jednym z interesujących nas zagadnień jest zarządzanie działem sprzedaży, jak również tworzenie kompetentnych zespołów sprzedażowych. Prowadzimy szereg szkoleń z tematyki sprzedażowej, nowoczesnej strategii sprzedaży, Szkolenia to jeden z najefektywniejszych sposobów na podniesienie kwalifikacji pracowników. A zatem stworzenie sprawnego i wykwalifikowanego działu sprzedaży. Co przełoży się na poprawę wyników sprzedaży.

Konieczne staje się bieżące przygotowywanie i szkolenie kadr przedsiębiorstwa. Zorientowany i dbający pracodawca wie, że szkolenia są potrzebne, by podnieść sprawność i osiągi działów sprzedaży, a zatem konkurencyjność marki.
Salents organizuje z powodzeniem szkolenia o różnej tematyce, zarówno sprzedażowej, jak i prawnej. Wszystko atrakcyjnej formie, nie tylko prelekcji, ale też np. gier i warsztatów. To daje możliwość sprawnego wdrożenia się w temat, zamiast tylko wtłaczania słuchaczom teorii.

Obecnie uczestnicy szkoleń oczekują nie tylko przekazania wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim jej przełożenia na biznes i codzienne działania. Ze szkoleń Salents w zakresie zarządzania sprzedażą uczestnicy wynoszą konkretne metody i narzędzia, które będą mogli od razu zastosować w swojej pracy.

Zarządzanie zespołem sprzedaży – ludzie i rynki.

Zarządzanie zespołem sprzedażowym to przede wszystkim praca z ludźmi, po obu stronach transakcji. Zespołem sprzedażowym po stronie pozyskujących rynek zbytu i klientów po stronie nabywców. Zarówno menadżerowie, jak i kierownicy, czy asystenci stają przed koniecznością koordynacji ludzi i ich działań. Dobrze zarządzany zespół, zgrany, kompetentny i dobrze zmotywowany to ogromna część sukcesu. Umiejętność porozumienia się z pracownikami, współpracy, podejmowania trafnych decyzji, analizy sytuacji rynkowej, czy wreszcie skuteczne motywowanie zespołu., czyli szeroko pojęty team management.