Jak zbudować efektywny i zmotywowany team poprzez właściwe rekrutacje?

O tym i o strategii rekrutacji już w czerwcu opowiedzą Małgorzata Warda i Agnieszka Grostal na szkoleniu o zarządzaniu kadrami w małych i średnich przedsiębiorstwach, które organizowane jest przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Szkolenie pt. „Budowanie Efektywnego Zespołu: Efektywne rekrutacje” przeprowadzi uczestników m.in. przez takie zagadnienia jak: stworzyć właściwy brief, zweryfikować kompetencje kandydata podczas procesu rekrutacyjnego, ocenić, czy pasuje on do naszego zespołu, fachowo przeprowadzić jego onboarding w firmie.  Poruszony zostanie także temat jak kreować i podtrzymywać zaangażowanie i motywację pracowników poprzez właściwe zarządzanie zespołem, a także dlaczego oceny okresowe i feedback są ważne.

Prelegenci: dr Agnieszka Grostal i Małgorzata Warda, MBA

Temat: Zarządzanie kadrami w MŚP, czyli “Budowanie Efektywnego Zespołu: Zwycięskie rekrutacje”.

Czas i miejsce: 13.06.2018 (środa), od godz. 10.00 do godz. 14.00, w siedzibie ZPP ul. Nowy Świat 33w Warszawie.