Umowy handlowe w obrocie gospodarczym - jak konstruować umowy korzystne dla firmy

Osoby prowadzące własne firmy lub pracujące w branżach handlowych potrzebują zawierać umowy, przede wszystkim handlowe. Ponieważ nie zawsze wszystko jest jasne odnośnie ich sporządzania, dlatego zapraszamy na szkolenie
"Umowy handlowe w obrocie gospodarczym – jak konstruować umowy korzystne dla firmy".

To przede wszystkim szkolenie, które pomoże Ci pozyskać lub rozwinąć posiadane już praktyczne umiejętności w zakresie konstruowania i zawierania umów handlowych w obrocie gospodarczym.

Podczas szkolenia zostanie przedstawiona praktyczna wiedza, jak również wybrane przepisy prawa i orzecznictwo sądowe mające znaczenie dla prawidłowego konstruowania umów handlowych.

Szkolenie będzie prowadzone przez wykładowcę w systemie aktywnego uczestnictwa słuchaczy w szkoleniu i zostanie zakończone warsztatem, podczas którego uczestnicy szkolenia będą mogli zweryfikować wiedzę zdobytą podczas szkolenia.

Dla kogo?

Dyrektorów Handlowych i Zarządzających

Menadżerów ds. strategii cenowych

Key Account Managerów i Doradców Klienta

Business Development Managerów

Dyrektorów Marketingu Handlowego

Product Managerów

National Key Account Managerów

Osób zainteresowanych zwiększeniem sprzedaży

Podczas szkolenia "Umowy handlowe w obrocie gospodarczym" dowiesz się jak:

zweryfikować reprezentację kontrahenta, jak również określić strony umowy

kto może podpisywać umowy handlowe i jak kształtuje się odpowiedzialność osób podpisujących

kiedy i jakie klauzule umowne ułatwiają dochodzenie roszczeń, a także jak wprowadzać je do umów

poprawnie aneksować, wypowiadać, jak również rozwiązywać umowy handlowe

kiedy przedawniają się roszczenia wynikające z umów handlowych

chronić tajemnicę przedsiębiorstwa

prawidłowo zabezpieczyć wykonanie umowy

Program (1 dzień)

1. Ogólne regulacje dotyczące zawierania umów handlowych

 • pojęcie i zakres swobody umów
 • umowa jako stosunek zobowiązaniowy
 • formy zawierania umów

2. Komparycja umowy handlowej

 • nazwa umowy
 • data i miejsce zawarcia umowy
 • strony umowy
 • reprezentacja stron przy zawieraniu umowy
 • zawieranie umów przez pełnomocników i prokurentów

3. Podstawowe elementy umów handlowych

 • preambuła
 • słowniczek pojęć
 • postanowienia wstępne/ogólne
 • przedmiot umowy
 • obowiązki stron umowy
 • terminy
 • czas zawarcia umowy
 • miejsce wykonania umowy
 • odpowiedzialność stron
 • załączniki do umowy
 • dane osobowe
 • wypowiedzenie umowy
 • Postanowienia końcowe

4. Typowe klauzule umowne

 • zakazu konkurencji
 • poufności
 • przejścia majątkowych praw autorskich/udzielenia licencji
 • waloryzacyjna
 • salwatoryjna
 • integralności umowy/ integralności części umowy
 • odsetkowa
 • zabezpieczająca należyte wykonanie umowy
 • prawa odstąpienia
 • fikcji doręczenia
 • zaliczki
 • zadatku
 • kary umownej
 • prorogacyjna
 • wyboru prawa
 • dotycząca cesji umowy

5. Przedawnienie roszczeń wynikających umowy

6. Warsztat

Uczestnicy szkolenia dokonują w grupach przede wszystkim analizy przygotowanej umowy pod kątem jej zgodności z prawem.

WYKŁADOWCA – Barbara Bil

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym

Adwokat – Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ekspert z 14 letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego (w tym prawa spółek) i prawa reklamy.

Prelegent na Konferencji dla przedsiębiorców „Biznes krok po kroku” – Fundacja Twoja Inicjatywa prelekcja pt. „Zanim zawrzesz umowę – na co zwrócić uwagę” oraz w ramach Akademii Biznesu Idea Bank S.A. - „Inkubatory Przedsiębiorczości”.

Doświadczenie zawodowe zdobywała świadcząc usługi m.in. na rzecz GMAC Bank S.A., Idea Bank S.A. a umiejętności managerskie rozwijała zarządzając przez trzy lata zespołem w departamencie prawnym w Tax Care S.A.

Od 2013 roku prowadzi własną kancelarię adwokacką, która świadczy usługi dla przedsiębiorców na wszystkich płaszczyznach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej ze szczególnym naciskiem na prawo umów. Doradzając klientom określone rozwiązania prawne patrzy na każdą sprawę całościowo i każdorazowo ocenia ryzyko związane z wdrożeniem proponowanych rozwiązań. Stawia na budowanie trwałych relacji biznesowych opartych na partnerstwie.

Specjalizuje się w negocjowaniu i przygotowywaniu bezpiecznych umów dla przedsiębiorców, z uwzględnieniem baraży kreatywnej, dochodzeniu roszczeń z umów (np. kar umownych, odszkodowań), windykacji należności, przekształceniach i łączeniach przedsiębiorstw i spółek, przygotowywaniu regulaminów konkursów i promocji, sklepów internetowych oraz prowadzeniu postępowań sądowych.

Doradza zarówno małym firmom, jak i dużym korporacjom. Dotychczas miała przyjemność współpracować z firmami działającymi na rynku mediów, reklamy, ubezpieczeń, bankowości, pośrednictwa finansowego, a także architektami, biurami rachunkowymi czy agencjami PR, m.in. z GMAC Bank, Idea Bank, Tax Care, Marshall Lion Consulting, Ardea Consulting, Admiral Markets AS Oddział w Polsce, Adexon, Brandwise, Animise, PromoTraffic, Inspire Labs, ILSS, DM Konsult czy Lady Business Club.

Uprzejmie informujemy, że serwis internetowy będący własnością Agnieszki Grostal prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Salents Agnieszka Grostal z siedzibą w Warszawie używa plików cookie i innych technologii. Po uzyskaniu zgody użytkownika serwisu internetowego na zbieranie plików cookie będziemy wykorzystywać je do pomiaru i analizy korzystania z serwisu internetowego (analityczne pliki cookie), aby dostosować serwis internetowy do zainteresowań użytkownika lub w celu możliwości zapamiętania wyboru ustawień użytkownika. Więcej informacji w Polityka plików cookies

POLITYKA PLIKÓW COOKIE
1. Serwis znajdujący się pod adresem http://salents.com/ (dalej zwany „Serwisem”), nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie.
2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu lub odwiedzająca Serwis (dalej zwana „Użytkownikiem”).
3. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu - Agnieszka Grostal prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Salents Agnieszka Grostal z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02 – 001 Warszawa, NIP: 7791161038, REGON: 364137978.
5. Użytkownik korzystając z funkcjonalności Serwisu wyraża zgodę na zapisywanie na swoim urządzeniu końcowym plików cookie.
6. Operator Serwisu informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego z którego Użytkownik łączy się z Serwisem.
7. Pliki cookie wykorzystywane są przez operatora Serwisu w celu:
a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do indywidualnych potrzeb Użytkownika,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.
8. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookie, w zależności od czasu, w przeciągu którego wygasają:
a) „sesyjne” (session cookie) - są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
b) „stałe” (persistent cookie) - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
9. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie, w zależności od swojej funkcji:
a) „niezbędne” pliki cookie umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
b) pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
c) „wydajnościowe” pliki cookie umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu,
d) „funkcjonalne” pliki cookie umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.,
e) „reklamowe” pliki cookie umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
10. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
11. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na zapisywanie na swoim urządzeniu końcowym plików cookie, wyłączając pobieranie plików cookie postępując zgodnie z instrukcją przeglądarki internetowej, z której korzysta.
12. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym Użytkownika którego Użytkownik używa do korzystania z Serwisu. Poniżej wskazane zostały sposoby wyłączenia gromadzenia plików cookie dla najbardziej popularnych przeglądarek internetowych:
a) przeglądarka Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek,
b) przeglądarka Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.
13. Operator Serwisu informuje, że ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookie jest dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
14. Operator Serwisu oświadcza, dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem.

Close