Nasze usługi

Oferta

Doradztwo w obszarze sprzedaży i marketingu B2B

Pomagamy zbudować i zarządzać całym procesem sprzedaży: od prospektingu, aż do procesu zamknięcia sprzedaży i obsługi klienta.

Strategia Sprzedaży

Jakich klientów potrzebujesz? Ilu? Jakie transakcje? O jakiej wartości? Po jakich cenach powinieneś oferować swoje usługi?

Sprzedaż na rynkach zagranicznych

Jesteśmy członkiem międzynarodowej grupy zrzeszającej konsultantów wspierających rozwój sprzedaży na międzynarodowych rynkach.

Pozyskiwanie nowych klientów

Proces generowania leadów sprzedażowych i marketingowych/Generowanie leadów sprzedażowych i marketingowych.

Ułożenie procesów sprzedaży i obsługi klientów

Właściwie ułożony, powtarzalny proces sprzedaży pozwoli na usystematyzowanie pracy Twojego zespołu handlowego i zwiększenie wyniku finansowego firmy.

Audyt sprzedaży

Masz poczucie, że zespół realizuje cele sprzedażowe przypadkowo? Nie wiesz, z jakim przychodem zakończysz miesiąc

Nowe technologie w sprzedaży i marketingu

Nowe technologie w sprzedaży i marketingu już dawno przestały być tylko domeną największych firm.

Rekrutacja handlowców

Szukasz handlowca? Zastanawiasz się kto to powinien być? Jakie mieć kompetencje i jakie zadania wykonywać?

Masz pytania? Napisz do nas

Doradztwo w obszarze sprzedaży i marketingu B2B

Pomagamy zbudować i zarządzać całym procesem sprzedaży: od prospektingu, aż do procesu zamknięcia sprzedaży. Towarzyszymy firmom w efektywnym wdrożeniu rozwiązań, które wspólnie projektujemy.

W ramach doradztwa w obszarze marketingu i sprzedaży B2B proponujemy m.in.

 • Zbudowanie i wdrożenie planu sprzedażowego
 • Zaplanowanie działań w kierunku pozyskania nowych klientów
 • Ocenę wydajności procesów sprzedaży i obsługi klienta
 • Zaprojektowanie procesu sprzedaży, który zmaksymalizuje jej wyniki
 • Weryfikację, na jakim etapie trzeba wzmocnić proces sprzedaży
 • Dobór narzędzi, które zautomatyzują i uproszczą działania
 • Zaplanowanie i wdrożenie efektywnych działań marketingowych wspierających sprzedaż
 • Stworzenie odpowiedniego planu celów, sposobu ich pomiaru i monitorowania oraz systemu motywacyjnego Twojego zespołu handlowego

Kiedy handlowcy nie „dowożą” wyników, najłatwiej jest stwierdzić, że handlowcy nie sprzedają. Trudniej jest natomiast określić, co dokładnie powinni zmienić, żeby zaczęli realizować postawione im cele. Zamówienie kolejnego szkolenia ze sprzedaży nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. W takich sytuacjach rekomendujemy zaprojektowanie strategii sprzedaży wraz z planem jej wdrożenia, ułożenie całego procesu sprzedaży i wypracowanie standardów działań na każdym jego etapie. Badania pokazują, że spisanie modelowego procesu sprzedaży, który będzie prowadził handlowców krok po kroku, pozwala znacząco podnieść wyniki sprzedaży (nawet o 25-30%).  

Skuteczną pracę zespołów handlowych wzmocnią nowoczesne narzędzia z obszaru CRM czy marketing automation. Dzięki temu część pracy zostanie zautomatyzowana i uproszczona, a to uwolni czas handlowców na czynności stricte sprzedażowe. Z kolei standardy sprzedaży połączą kreatywność handlowców w spójne działanie, które pozwoli stworzyć jedną kulturę sprzedaży i obsługi klienta, charakterystyczną dla Twojej firmy i dopasowaną do stylu zakupu praz potrzeb Twoich klientów.

Co zyskasz dzięki temu:

 • Lepszą kontrolę nad sprzedażą w Twojej firmie
 • Firma będzie skuteczniej prowadzić kontakty z klientami, a handlowcy lepiej finalizować sprzedaż
 • Będziesz mógł planować i prognozować sprzedaż w każdym miesiącu
 • Na każdym etapie procesu będziesz wiedział jakie czynności powinni wykonać Twoi handlowcy
 • Będziesz mógł łatwo i na bieżąco ocenić czy podejmowane działania są skuteczne
 • Jeśli okaże się, że określone działania nie przynoszą oczekiwanych i mierzalnych rezultatów, będziesz wiedział co dokładnie poprawić
 • Będziesz mógł ocenić, ile czasu handlowcy poświęcają na określone czynności i jaki masz z tego zwrot oraz czy działania w takim kształcie są rentowne dla Twojej firmy
 • Zyskasz praktyczną wiedzę, jak zarządzać zespołem i procesem, aby osiągać założone rezultaty
 • Szybciej i łatwiej wdrożysz nowego handlowca do pracy
 • Twój zespół będzie miał jasną ścieżkę działania i nie straci czasu na opracowywanie własnych rozwiązań

Zobacz co warto regularnie mierzyć i sprawdzać, aby realizować swoje cele sprzedażowe: Najważniejsze KPI do mierzenia w sprzedaży

Masz pytania? Napisz do nas

Strategia sprzedaży

Jakich klientów potrzebujesz? Ilu? Jakie transakcje? O jakiej wartości? Po jakich cenach powinieneś oferować swoje usługi? Jak i gdzie będziesz pozyskiwał nowych klientów? A w jaki sposób będziesz obsługiwał tych klientów, którzy już współpracują z Twoją firmą?

To tylko niektóre pytania, na jakie które odpowiada strategia sprzedaży. Dlaczego powinieneś ją mieć?

Właściwie opracowana i wdrożona strategia sprzedaży jest kluczowym warunkiem rozwoju i wzrostu firmy. Precyzyjnie opracowana strategia pełni istotną funkcję w porządkowaniu i zarządzaniu sprzedażą, dodatkowo pomaga wyznaczyć cele handlowcom. Poza tym, usprawni ona mierzenie i analizowanie efektów działań handlowców.

Chcesz wynieść swoją sprzedaż na wyższy poziom? Chcesz mieć skalowalny biznes? Myślisz, jak rozwinąć swoją sprzedaż?

Dostarczamy Ci niezbędnych narzędzi oraz know-how, pomożemy również wdrożyć przyjęte rozwiązania.

Co otrzymasz od nas? Strategię sprzedaży, która będzie odzwierciedlała cele strategiczne Twojej firmy i która wskaże Twojemu zespołowi handlowemu:

 • Komu sprzedawać
 • Co sprzedawać komu
 • Jak sprzedawać
 • Po jakich cenach sprzedawać
 • Na jakich rynkach warto się skupić
 • W jaki sposób najefektywniej zorganizować swoją sprzedaż
 • Jak działać na co dzień, aby zrealizować cele przyjęte w strategii sprzedaży

Co będzie zawierała Twoja strategia sprzedaży?

 • Zdefiniowane grupy docelowe
 • Segmentację klientów
 • Organizację sprzedaży
 • Dopasowany do specyfiki Twojej firmy proces sprzedaży oparty o cykl zakupu Twojego klienta
 • Politykę cenową
 • Ofertę produktową dobraną do segmentów klientów
 • Sposoby oraz kanały dotarcia do klientów

Dlaczego warto, abyśmy wspólnie przygotowali strategie sprzedaży dla Twojego biznesu? Warto dlatego, że Twoja strategia sprzedaży będzie zawsze dopasowana do kultury organizacyjnej Twojej firmy oraz do oczekiwań i sposobu w jaki kupuje Twój klient. Będzie kompleksowa i obejmie wszystkie obszary Twojej sprzedaży. Lubimy upraszczać rzeczy, dlatego obiecujemy, że strategia sprzedaży, którą wspólnie stworzymy, będzie przejrzysta i łatwa do wdrożenia oraz do monitorowania postępów jej realizacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o strategii sprzedaży? Przeczytaj, jak ją wdrożyć w codzienne działania Twojego zespołu handlowego: Case study: Jak przełożyć strategię sprzedaży na działanie zespołu?

Masz pytania? Napisz do nas

Sprzedaż na rynkach zagranicznych

Myślisz o ekspansji międzynarodowej? Dobrze trafiłeś!

Jesteśmy współzałożycielem i członkiem międzynarodowej grupy zrzeszającej firmy konsultingowe z obszaru sprzedaży Nazwa grupy (macie?). Wspólnie wspieramy naszych klientów w rozwoju sprzedaży na międzynarodowych rynkach. Organizacja zrzesza członków z ponad 50 krajów na całym świecie i cały czas się rozwija. Nasi partnerzy to doświadczeni konsultanci z wieloletnią historią działalności. Stawiamy na sprawdzone relacje i partnerów, którym ufamy. Dobór nowych członków do organizacji odbywa się według ściśle określonego procesu, w którym sprawdzamy wiarygodność kandydatów, ich relacje biznesowe i sieć kontaktów oraz projekty, które realizują. Możemy wesprzeć Ciebie i Twoją firmę poprzez:

 • Analizę potencjału na Twój produkt na wskazanych rynkach
 • Nawiązywanie dla Ciebie kontaktów biznesowych
 • Łączenie Cię z dystrybutorami i agentami
 • Wypracowanie zasad i modelu sprzedaży na poszczególnych rynkach
 • Przeprowadzenie proces utworzenia oddziału Twojej firmy na wskazanym rynku
 • Stworzenie i wdrożenie planu wejścia na poszczególne rynki
 • Wsparcie prawne
 • Przeprowadzenie procesów certyfikacji Twoich produktów
 • Budowę międzynarodowego zespołu handlowego
 • Wsparcie rozwoju Twojej sprzedaży działaniami marketingowymi

Działamy we wszystkich sektorach i branżach. Prowadzimy projekty na rynkach rozwiniętych oraz na rynkach szybko rozwijających się, gdzie potencjał jest duży, ale też bariery wejścia są wysokie.


Co zyskasz współpracując z nami?

Przede wszystkim pewność, że masz pod kontrolą cały proces ekspansji międzynarodowej. Wypracowana metodologia One Stop Show, według, której działamy, pozwala prowadzić projekty na kilkunastu rynkach jednocześnie.  

Ocenimy, na jakich rynkach jest największy potencjał na Twoje produkty i skontaktujemy Cię z partnerami biznesowymi. Pokażemy Ci, co robi konkurencja i zaproponujemy, czym powinieneś się wyróżnić, aby zaistnieć na nowym rynku. Wspólnie wypracujemy spójny model sprzedaży i dystrybucji Twoich produktów zagranicą oraz opracujemy konkurencyjną politykę cenową.

Będziemy dla Ciebie głównym źródłem kontaktu. Weźmiemy na siebie odpowiedzialność za sprawną komunikację, przepływ informacji i znalezienie właściwych partnerów biznesowych na wybranych przez Ciebie rynkach.

Proponujemy dwa modele współpracy:

Masz pytania? Napisz do nas

Pozyskiwanie nowych klientów

Proces generowania leadów sprzedażowych i marketingowych/Generowanie leadów sprzedażowych i marketingowych
Leady to osoby kontaktowe, które znajdują się w grupie docelowej Twojej firmy oraz wykazały potencjalne zainteresowanie Twoimi produktami lub usługami. Nawet najlepszym handlowcom potrzebne są leady. Najlepsze są te gorące, gotowe do zakupu. Ale z perspektywy firmy ważny jest stały dopływ pełnej palety leadów. Również tych „chłodniejszych”, o które, jeżeli odpowiednio zadbamy, staną się gorącymi za jakiś czas. I będą bardziej skłonni do zakupu naszego produktu czy usługi. Tak, jak ważne jest zachowanie równowagi w portfelu zamówień, tak samo w portfolio leadów.

Od czego zacząć, żeby taką równowagę zapewnić?
Audyt leadowy

W ramach audytu leadowego sprawdzamy skąd, jakie i ile jakiego rodzaju leadów pozyskuje Twoja firma.
Analizujemy:

 • czy jest ich wystarczająco dużo,
 • czy odpowiadają idealnemu profilowi Twojego klienta,
 • czy zawsze są odpowiednio zaopiekowani,
 • jaki mam % wygranych z leadów różnego rodzaju.

Po audycie optymalizujemy kanały generowania leadów oraz proces ich segmentacji, kwalifikacji i procesowania. Wybieramy te, które są najbardziej perspektywiczne w Twoim biznesie. Znajdujemy nowe źródła pozyskiwania nowych kontaktów, ustawiamy ścieżki ich „podgrzewania” i optymalizujemy pod kątem konwersji (wyników).

Co otrzymasz od nas?

 • Analizę, jakie kanały generowania nowych kontaków działają dobrze, a w jakie nie opłaca się inwestować.
 • Rekomendację dotyczącą kanałów i sposobów pozyskiwania wartościowych leadów.
 • Proces efektywnego pozyskiwania, klasyfikowania, kwalifikacji i procesowania leadów w podziale na ich rodzaje.
 • Plan optymalizacji lub ewentualnego wdrożenia narzędzi marketingowy.
 • Przełożenie procesu na systemy (CRM, Automatyzacja Marketingu/Marketing Automation) dla zapewnienia kontroli i wyższej wydajności.

Dlaczego warto?

 • Już ponad 70% procesu zakupowego w B2B odbywa się przed pierwszym kontaktem z handlowcem. Nie tylko warto, ale i trzeba zagospodarować tę przestrzeń, żeby generować nowe leady. Z nami wypełnisz tę lukę.
 • Podniesiesz jakość aktualnie generowanych leadów.
 • Zwiększysz efektywność marketingowego zwrotu z inwestycji (MROI).
 • Zwiększysz konwersję leadów w klienta.
 • Wprowadzisz transparentność działań marketingowo-sprzedażowych.

Zobacz jak stworzyliśmy proces pozyskiwania nowych leadów u naszego Klienta: Jak planować sprzedaż w czasach kryzysu?

Masz pytania? Napisz do nas

Ułożenie procesów sprzedaży i obsługi klientów

Właściwie ułożony, powtarzalny proces sprzedaży pozwoli na usystematyzowanie pracy Twojego zespołu handlowego i zwiększenie wyniku finansowego firmy. Na podstawie zebranych danych, specyfiki branży, wielkości zespołu i ścieżki zakupowej klienta opracujemy skuteczny proces od momentu pierwszego kontaktu z klientem, do momentu podpisania umowy.

Posiadamy niezbędne kompetencje, a także doświadczenie, w zakresie projektowania oraz optymalizowania procesów sprzedaży i obsługi klienta w organizacjach.

Korzystamy z metod, które pomagają szybko zidentyfikować wąskie gardła w procesach firmowych, będących przyczyną obniżenia jakości pracy i spadku efektywności. Przy pomocy mapowania procesów biznesowych znacząco je skracamy i upłynniamy.

Pomagamy ułożyć najefektywniejsze procesy od podstaw, bądź usprawnić już te istniejące. Często mapujemy kilka procesów jednocześnie, po to, aby ukazać ich wzajemne powiązania i zależności. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, dostosowując się do oczekiwań klienta i gruntownie badając jego oczekiwania.

Jakie będziesz miał korzyści z mapowania i optymalizacji procesów w swojej firmie?

 • Precyzyjnie zidentyfikujemy nieefektywne obszary do usprawnień w Twojej firmie
 • Wskażemy optymalne rozwiązania, które przyniosą oszczędności kosztowe i uwolnią czas pracowników na wykonywanie właściwych obowiązków
 • Skrócimy i usprawnimy procesy sprzedaży, marketingu, obsługi zamówień, obsługi klienta, reklamacji, realizacji zamówień
 • Przełoży się to na efektywniejszą komunikację wewnątrz firmy
 • Wzrośnie świadomości pracowników w zakresie oczekiwań pracodawcy i całego otoczenia biznesowego
 • Wzrośnie zaangażowanie pracowników i obniży się współczynnik rotacji
 • Wyeliminujesz zbędne czynności, które spowalniają procesy
 • Wzrośnie efektywności Twojej firmy poprzez uspójnienie działań zgodnych z wizją firmy i jej celami strategicznymi

Zobacz co zyskasz właściwie układając procesy w swojej firmie: Korzyści z mapowania procesów w firmie

Masz pytania? Napisz do nas

Audyt sprzedaży

Masz poczucie, że zespół realizuje cele sprzedażowe przypadkowo? Nie wiesz, z jakim przychodem zakończysz miesiąc? Zastanawiasz się co zrobić, żeby podnieść przychody ze sprzedaży? A może w Twoim dziale handlowym panuje chaos?

Na każdym etapie procesu sprzedaży warto przeanalizować kluczowe aspekty, mające bezpośredni wpływ na przychody ze sprzedaży np., czy firma dobrze wykorzystuje zasoby i gdzie są obszary, w których warto zwiększyć efektywność. Pokażemy Ci, które działania są skuteczne, a które wymagają zmiany. Zaproponujemy rozwiązania zmierzające do podniesienia efektywności pracy działów sprzedaży i obsługi klienta w Twojej firmie.

Jak to robimy?
 • Analizujemy dane historyczne z CRM
 • Przyglądamy się funkcjonującemu procesowi sprzedaży
 • Oceniamy, na ile efektywnie jest zorganizowana Twoja sprzedaż
 • Przeprowadzamy ocenę kompetencji handlowców
 • Dokonujemy diagnozy skuteczności zarządzania sprzedażą
 • Weryfikujemy kompetencje handlowców i menadżerów sprzedaży
Wynikiem audytu jest raport, który zawiera obiektywną ocenę działań sprzedażowych firmy m.in.:
 • ocenę obecnego procesu sprzedaży, zarządzania i organizacji sprzedaży i marketingu w firmie
 • rekomendacje zmian w wyszczególnionych obszarach,
 • listę inicjatyw wspierających reorganizację pracy, w celu podniesienia efektywności i realizacji celów strategicznych firmy.
 • Zobacz, jak przeprowadzić audyt sprzedaży w Twojej firmie: Audyt sprzedaży w 4 krokach

Masz pytania? Napisz do nas

Nowe technologie w sprzedaży i marketingu

Nowe technologie w sprzedaży i marketingu już dawno przestały być tylko domeną największych firm. Mnogość różnych systemów i ich dostępność cenowa sprawiły, że nawet mikroprzedsiębiorstwa sięgają po nie, aby zwiększyć efektywność sprzedaży i marketingu oraz kontrolę nad wydatkami i wynikami.

Są ich tysiące. Te najbardziej podstawowe i najważniejsze to systemy CRM oraz systemy do automatyzacji marketingu i identyfikacji leadów, wspierające generowanie nowych kontaktów i usprawniające procesy od leada do zamknięcia kontraktu.

Systemy te mają pewien stały trzon – podstawowe funkcje. To, co je różni to dodatkowe funkcjonalności, stopień automatyzacji, możliwości integracji oraz analityka czyli szeroko pojęte raportowanie. I oczywiście cena.

Jak, w gąszczu rozwiązań wybrać te, najlepsze? Na to pytanie pomagamy odpowiadać naszym klientom, gdyż nie ma na nie jednej, dobrej odpowiedzi. W zależności od branży, specyfiki biznesu, struktury sprzedażowej i marketingowej, a także oczekiwań, optymalne rozwiązanie będzie się różnić.

Dlaczego warto wprowadzić system CRM i Marketing Automation?

 • Poprawisz efektywność pracy działów marketingu i sprzedaży
 • Już nigdy handlowiec nie zapomni o leadzie
 • Zwiększysz kontrolę nad działaniami marketingowo-sprzedażowymi
 • Wyliczysz marketingowe ROI
 • Poprawisz jakość nowych kontaktów przekazywanych z marketingu do sprzedaży
 • Zwiększysz procent wygranych kontraktów dzięki rzetelnej analizie prospektów, klientów, leadów, procesów

Wiele firm kupuje licencje na oprogramowanie, ale później w małym stopniu wykorzystuje takie systemy. Dlaczego? Powodem może być źle dobrany system, nieprawidłowe wdrożenie wewnątrz organizacji, ale również nieefektywne procesy i niepoprawne dane. W Salents pomożemy Ci wybrać odpowiedni system i kompleksowo wdrożyć tak, aby trudno Ci było wyobrazić sobie pracę bez nich.

Jak to robimy? Podchodzimy procesowo i systematycznie. Wdrożenie podzieliliśmy na kilka faz:

 • Weryfikacja procesów – wdrażanie systemu dla nieefektywnych procesów nie ma sensu!
 • Zaproponujemy Ci optymalizację procesów, jeżeli będzie potrzebna.
 • Diagnoza potrzeb
 • Wybór systemu
 • Kompleksowe wdrożenie (z odzwierciedleniem procesów)
 • Migracja danych
 • Konfiguracja raportów i dashboardów
 • Szkolenie dla użytkowników systemu i administratorów
 • Rozbudowa systemu

Więcej o tym procesie przeczytasz na naszym blogu „Wdrożenie CRM – krok po kroku”.

Systemy Marketing Automation oraz narzędzia wspierające generowanie leadów w połączeniu z systemem CRM zwiększają efektywność generowania i podgrzewania nowych kontaktów, a także ich kwalifikacji. Dzięki nim możemy podnieść jakość generowanych i przekazywanych do sprzedaży leadów, a także precyzyjnie wyliczyć zwrot z inwestycji marketingowej (koszty kampanii). Systemów takich nie jest tak dużo, jak systemów CRM, ale jego prawidłowe dobranie, zintegrowanie i ustawienie zgodne z ustawionymi procesami kwalifikacji i prospektingu jest kluczowe dla ich efektywności.

W Salents pomożemy Ci tak ustawić procesy i dobrać systemy, aby efektywność działań marketingowo-sprzedażowych była najwyższa.

Przeczytaj więcej: System CRM dla małej firmy

Masz pytania? Napisz do nas

Rekrutacja handlowców

Szukasz handlowca? Zastanawiasz się kto to powinien być? Jakie mieć kompetencje i jakie zadania wykonywać? Jak go wynagradzać czyli ile powinna wynosić podstawa wynagrodzenia a ile prowizja? Jak go wdrożyć do pracy? A może zatrudniałeś już handlowców, ale ich praca nie przynosiła oczekiwanych rezultatów.

Wspieramy budowanie skutecznych zespołów handlowych: od rekrutacji handlowców, przez proces wdrożenia do pracy, diagnozy i rozwijania kompetencji zespołów, projektowania systemów motywacyjnych, aż po zarządzanie talentami i wzmacnianie kompetencji liderskich.

Warto nam zlecić rekrutację handlowców do Twojego zespołu. Ta usługa powstała w oparciu o potrzeby naszych klientów. Współpracując z nimi potrafimy ocenić jakimi kompetencjami handlowymi dysponują poszczególni sprzedawcy, którzy tworzą zespół sprzedaży. Tworząc i wdrażając plan wzrostu sprzedaży wiemy o jakie kompetencji należy wzmocnić zespół, aby realizował założone cele. Być może będzie to osoba, która będzie odpowiedzialna za nowy segment rynku, do którego chcesz wejść, a może jej rola w Twoim zespole sprzedaży będzie obejmowała zadania, które dotąd nie były wykonywane.

Nasza usługa rekrutacji wyróżnia się tym, że jest realizowana przez konsultantów, a nie rekruterów. Zanim poszukamy osoby do Twojego zespołu zrozumiemy model działania Twojej firmy, poznamy proces wg którego kupuje Twój klient, a Ty sprzedajesz oraz dokładnie zdefiniujemy działania jakie będą wykonywać handlowcy w procesie sprzedaży. Określimy jakie role i zadania w Twoim zespole handlowym powinni pełnić poszczególni jego członkowie, aby zrealizować cele przyjęte w strategii sprzedaży. Oprócz samego procesu rekrutacji zaplanujemy również proces wdrożenia nowego pracownika, tak aby jak najszybciej stał się on samodzielny w wykonywaniu swoich obowiązków. Zbudujemy też odpowiedni system celów oraz system motywacyjno-prowizyjny.

Nasze usługi z zakresu rozwoju pracowników obejmują również:

 • Budowę i organizację działu sprzedaży i marketingu
 • Wartościowanie stanowisk
 • Opracowanie indywidualnych ścieżek awansu
 • Budowa profili kompetencyjnych pracowników

Tworzenie kompleksowych programów rozwojowych dla zespołów i poszczególnych grup pracowników
Przeczytaj jak zbudować efektywny system wynagradzania w Twoim zespole handlowym. System wynagradzania handlowców

Masz pytania? Napisz do nas