Trendy w sprzedaży B2B – Trend nr 4 : Inwestowanie w relacje i długofalową współpracę

Właściwie zaprojektowany proces rozwoju długofalowej relacji z klientami to fundamentalna zasada powodzenia transakcji B2B. Przejście ze sprzedaży transakcyjnej na relacyjną – czyli partnerską – jest kluczową zasadą sprzedaży B2B, choć dotychczas tylko w niewielu firmach traktowaną strategicznie i procesowo.

Już dostępny e-book "Trendy w sprzedaży B2B: 14 praktycznych wskazówek jak efektywnie zaplanować sprzedaż".

O roli inwestowania w dobre, długofalowe relacje pomiędzy strategicznym klientem, a przedstawicielem firmy napisano już właściwie wszystko.

Większość firm doskonale zdaje sobie sprawę z różnicy pomiędzy wysokim kosztem pozyskania nowych klientów B2B, a zyskami ze sprzedaży klientom powracającym. Aktywne pozyskiwanie klientów wiąże się zawsze z wysokim kosztem i czasem poświęconym na nieustanne szukanie nowych kanałów sprzedaży.

Dlaczego relacje są tak istotne w sprzedaży B2B?

Zbyt mała uwaga przykładana do dbania o rozwój długofalowych relacji z klientem prowadzi do ich dużej rotacji, co skutkuje znacznym ryzykiem zahamowania rozwoju firmy. Tworzone w ten sposób relacje bywają krótkoterminowe, a komunikacja chaotyczna. W sprzedaży zorientowanej na szybkość transakcji i wyniki ilościowe ginie potencjał relacji długofalowych.

Sprzedaż oparta o relacje idealnie odzwierciedla zmiany, które zaszły zarówno w samej sprzedaży, jak i w zachowaniach konsumentów. Klient B2B nie chce wchodzić w rolę „leada”, którego namierzono z zamiarem sprzedaży. Preferuje rolę równorzędnego partnera, szukającego pomocy w rozwiązaniu ściśle określonego problemu lub wsparcia w rozwoju biznesu. Chce, aby wskazano mu szanse, których on sam jeszcze nie zauważa.

Im lepsza obsługa przed- i posprzedażowa, im bardziej precyzyjna personalizacja oferty – tym większe prawdopodobieństwo lojalnej postawy klienta. .

Jak mądrze inwestować w długofalowe relacje z klientem?

 •  poznać jego oczekiwania, potrzeby, a także plany na przyszłość,
 • wykonać pogłębioną segmentację klientów,
 • personalizować ofertę uwzględniając zarówno indywidualne potrzeby klienta, jak i potrzeby charakterystyczne dla określonego segmentu (regularność zakupów, preferencje i możliwości finansowe),
 • dbać o wysokie standardy komunikacji,
 • postawić na dialog, czyli otworzyć kanał aktywnej komunikacji,
 • w trakcie negocjacji nie kłaść nacisku na cenę, ale wartość dodaną, jaką niesie produkt/usługa,
 • uwzględnić w ofercie up-selling i cross-selling,
 • przygotować plan rozwoju klienta,
 • uwzględnić reklamację jako jedno ze źródeł pozyskiwania danych o kliencie.

Relacje i efektywna sprzedaż, a oczekiwania klienta B2B

Właściwe rozpoznanie potrzeb klienta to jeden z kluczowych punktów wyjścia do budowania stałych relacji biznesowych. Jest to element, który pojawia się w każdej strategii sprzedaży, ale nie każda wykorzystuje pełen potencjał tych danych. Budowanie trwałych relacji biznesowych – na których skorzystają obydwie strony – wymaga poszerzenia kontekstu standardowej transakcji. Klient chce mieć pewność, że nie jest elementem statystyki, ale partnerem, którego proaktywnie wspiera się w rozwoju na każdym etapie sprzedaży.

Skąd czerpać informacje o oczekiwaniach klienta?

 • Badania rynkowe/marketingowe – wstępny, niezbędny etap tworzenia oferty.
 • Narzędzia CRM oraz Marketing Automation – informacje o zachowaniu klienta (działania na stronie www, rozmowy tel., przebieg zakupu) pozwolą na stworzenie wstępnego profilu, do którego można dopasować ofertę, a także reagować na bieżąco na pojawiające się problemy.
 • Zróżnicowane kanały komunikacyjne – warto testować możliwości różnych kanałów komunikacji. Jeśli firma stosowała np. cold calling, być może więcej informacji o potrzebach klientów dostarczy kanał w social mediach? W transakcjach B2B ogromną rolę odgrywają także spotkania na żywo. Każdy segment klientów może wymagać innego kanału komunikacji.
 • Informacje dostarczane przez – współpracujące ze sobą – dział sprzedaży i dział marketingu.
 • Proces reklamacyjny – element obsługi posprzedażowej, który może dostarczyć bardzo istotnych informacji o oczekiwaniach klienta. Dlaczego oferta firmy nie spełniła jego potrzeb? Jeśli wnosi reklamację – jakie są jego faktyczne potrzeby? Co firma może poprawić, aby podnieść poziom satysfakcji? Szybka informacja zwrotna upewnia klienta w przekonaniu, że jego potrzeby stoją zawsze w centrum zainteresowania.

Wysoka retencja klientów w firmie to efekt działań, które w dłuższej perspektywie są po prostu mniej kosztowne niż strategia sprzedaży zorientowana jedynie na generowanie nowych leadów. Te działania dodatkowo niosą potencjał wyższych przychodów ze sprzedaży za pomocą cross-sellingu i up-sellingu.